Uniwersytet Warszawski
Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" 

( historia, niektóre ważne dokumenty, niektóre zdjęcia )Nie jest prawdą że Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" powstał  w 1972 r. W istocie były czynione takie próby przy współudziale miedzy innymi prof. Marka Jarmułowicza ( choreografa ) ale nigdy nie doprowadziły do powstanie Zespołu. Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" stworzyła od całkowitych podstaw ( z zabezpieczeniem sal do ćwiczeń, skompletowaniem kadry, zabezpieczeniem sprzętu do nagrań, dokonywaniem przesłuchań i naboru ) pani Lidia Leszczyńska ( Zakolska ) w 1979 r późną jesienią To ona nadała nowopowstającemu zespołowi Uniwersytetu Warszawskiego nazwę "Warszawianka" Rektorem UW był wówczas  prof. Z. Rybicki. który, po zapoznaniu się z projektem przedstawionym przez p. Lidię Leszczyńską podpisał z nią umowę na początku 1980 r.Przez pierwsze dwa miesiące ( listopad, grudzień 1979 r. ) instruktorzy "Warszawianki" pracowali nieodpłatnie, a nabór i próby odbywały się w klubie "Proxima" na Ochocie. Pani Lidia Leszczyńska zatrudniła w charakterze I choreografa prof. Zbigniewa Karpińskiego byłego tancerza i choreografa Operetki Warszawskiej, a jako akompaniatora, p. mgr Elżbietę Budzyńską ( pianistkę ).
Następną osobą którą zatrudniła p. Lidia Leszczyńska był mgr Jan Rzyszkowicz, nauczyciel muzyki z Rembertowa, który oprócz akompaniamentu ( akordeonista ) prowadził kapelę, pisał aranżacje, prowadził zajęcia chórku i uczył śpiewu. Były w tamtym czasie poważne ograniczenia finansowe, zespół był na etapie budowania od podstaw, czyli, podobnie jak kierownik i założyciel zespołu p. Lidia Leszczyńska p. Jan Rzyszkowicz pełnił kilka funkcji jednocześnie. Konsultantem muzycznym była p. mgr Dorota Kamińska ( kontrabas ).


U p. Lidii Leszczyńskiej pierwsze kroki taneczne w tańcu ludowym i tańcu  w ogóle stawiała od podstaw - będąc wówczas członkiem Zespołu p. mgr Krystyna Stańczak-Pałyga; podobnie też p. Krystyna stawiała u p. Jana Rzyszkowicza pierwsze kroki jako późniejsza wokalistka Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka". Pani Krysia Stańczak-Pałyga w pewnym okresie stała się bardziej dyspozycyjna i wtedy to udało się p. Lidii Leszczyńskiej zatrudnić ją na pełnym etacie instruktora wokalnego do "Warszawianki".


Kolejny rektor UW  - prof. Henryk Samsonowicz oraz dyrektor administracyjny UW p. Witold Osakiewicz dzielnie wspierali działania p. Lidii Leszczyńskiej i jej "Warszawianki" w stanie wojennym. Dzięki nim Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" mógł kontynuować swoją pracę prawie od pierwszych dni stanu wojennego. mimo zakazu zgromadzeń zwłaszcza studenckich - p. Lidii Leszczyńskiej udało się prowadzić legalnie zajęcia najpierw w szkole nr 125 na warszawskiej Woli, w klubie P.A.N.  na ostatnim piętrze Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu, na koniec w Instytucie Psychologii przy ul Stawki.


To były trudne czasy. Nie wszyscy, którzy pozostali w Warszawie mogli posiadać przepustki ( godzina policyjna ) a na Uniwersytecie był komisarz wojskowy, który zarządził nocne dyżury pracowników UW w Pałacu Kazimierzowskim ( p. Lidii Leszczyńskiej i p. Jana Rzyszkowicza to również, niestety nie ominęło ). W tamtym okresie p. Lidia Leszczyńska ( Zakolska ) założyła kronikę Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka" ( były to po prostu albumy ze zdjęciami i opisami wydarzeń dotyczących zespołu - zarówno programowych jak i najważniejszych prywatnych ). Pani Lidia Leszczyńska zaprojektowała i doprowadziła do realizacji  przez przedsiębiorstwo COPiA pierwszych kostiumów. Były to kostiumy starej Warszawy. Potem zakupiono kostiumy Księstwa Warszawskiego i kostiumy krakowskie.


Wkrótce doszło do pierwszych koncertów Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka". Kapelę rekrutującą się z pracowników oraz studentów Akademii Muzycznej w Warszawie prowadził kierownik i aranżer muzyczny kapeli pan Jan Rzyszkowicz. Pani Lidia Leszczyńska doprowadziła również do pierwszego wyjazdu zagranicznego Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka". Był to pamiętny, ( z niesamowitymi przygodami w drodze powrotnej ) wyjazd do Bułgarii i występy między innymi w pałacu Żiwkowa. Na wniosek Lidii Leszczyńskiej - na mocy porozumienia rektorów wyższych uczelni "Warszawianka" przez dwa lata współpracowała z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Pani Lidia Leszczyńska wprowadziła też tradycję wyjazdów na obozy letnie i zimowe Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka" aktualnych i byłych członków zespołu. Na pewno pamięta te wyjazdy p. Krystyna Stańczak-Pałyga, która jeździła z małym wówczas synkiem.
Były to obozy w Sierakowie koło Poznania, Ustce, Niedźwiedziu, Mszanie Dolnej.


Ze względu na szczególnie trudne uwarunkowania polityczno-społeczno-finansowe w jakich p. Lidia Leszczyńska powołała do istnienia "Warszawiankę" zmuszona była pełnić rolę instruktora od wszystkich regionów, choreografa od wszystkich regionów, kierownika, managera, autora scenariuszy, projektanta kostiumów oraz kronikarza a nierzadko i tragarza. Za całokształt działalności p. Lidia Leszczyńska otrzymywała od kolejnych rektorów UW podziękowania i nagrody ( między innymi dwie nagrody rektorskie ).

W drugiej połowie lat 80-tych dorobek p. Lidii Leszczyńskiej i "Warszawianki" przejęła w całości p. Krystyna Stańczak-Pałyga, która wspólnie z p. Janem Łosakiewiczem ( choreograf ) kontynuowała w następnych latach pracę nad rozwojem Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka".  Po odejsciu z Uniwersytetu Warszawskiego p. Lidia Leszczyńska we współpracy z prof. Zbigniewem Koryckim - dziekanem Wydziału Pedagogiki Baletu dla Choreografów  Akademii Muzycznej w Warszawie, którego to wydziału była słuchaczką tworzyła program dla swojego Zespołu Tańca Artystycznego "Etiuda".

Patrz:
List protestacyjny w sprawie nieprawdy zawartej na stronie Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka"

Odpowiedź z Uniwersytetu Warszawskiego

Moja odpowiedź na pismo z U. W.

Głos byłych pracowników Zespołu Pieśni i Tańca "Warszawianka".