Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Przepióreczka"
Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie
Kierownik i choreograf: Lidia Leszczyńska
Instruktor wokalny ( opracowanie chóralne ): Agata Gregorczyk-Janik
Opiekun szkolny: Agata Gregorczyk-Janik
Kontakt szkoła
Telefon: +48(22) 756-41-91

Kontakt Lidia Leszczyńska
Telefon/Fax : +48(22) 754-68-28
Komórkowy : 505-116-859, 531-782-892
E-mail: biuro@etiuda.waw.pl

Zespół Pieśni i Tańca "Przepióreczka" istniał od bardzo wielu lat w szkole nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Założony i prowadzony przez p. Romana Rudowskiego był dumą miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Wskutek różnych wydarzeń i trudności nie sprzyjających rozwojowi zespołu na dłuższy okres zawiesił swoją działalność a w konsekwencji, po prostu przestał istnieć. Dzięki inicjatywie dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie i w porozumieniu z władzami naszej gminy - 3 lata temu podjęta została próba reaktywowania Zespołu Ludowego przez choreografa p. Lidię Leszczyńską i p. Barbarę Daniszewską. Praktycznie oznaczało to stworzenie zespołu ludowego od podstaw.
Dziś Zespół Pieśni i Tańca "Przepióreczka" ma w swym repertuarze dwie suity: suitę warszawską i oraz krakowską, nad rozszerzeniem których intensywnie pracuje. Tańce "Przepióreczki" są tańcami stylizowanymi i stanowią impresję baletową na temat zarówno konkretnego utworu muzycznego jak i danego regionu. Taniec ludowy dziś - to niekoniecznie forma skansenu. Może być prostą stylizacją, formą impresji, lub musicalu ludowego który marzy się naszym tancerzom. O tym jaką formę wybieramy decydują okoliczności i warunki jakie grupa spełnia lub nie ( liczebność, możliwość doboru par, stopień zaawansowania technicznego, posiadana baza kostiumowa, dyspozycyjność i wiek tancerzy ). W chwili obecnej, choreograf zespołu p. Lidia Leszczyńska zmierzać będzie w stronę musicalu ludowego pokazującego tradycyjne zwyczaje z polskiej wsi. Będziemy łączyć tu taniec, śpiew i ludową zabawę. Niezależnie od tego uczestnicy "Przepióreczki"  - jako element wychowania patriotycznego, poznają  pięć polskich tańców narodowych, nie tylko z nazwy, ale też ich historię i podstawowy sposób tańczenia. "Przepióreczka" dziś, to zespół taneczny który ma uczyć i bawić. Mamy wszyscy nadzieję, że polskie tańce ludowe, po okresie fascynacji obcą kulturą - wrócą do łask i będziemy mogli, podobnie jak Irladia czy Węgry z dumą je prezentować zarówno w naszym kraju, jak i poza nim. Zespół Pieśni i Tańca "Przepióreczka" to dziś grupa młodych zapaleńców, która dobrze się bawi, a prezentowany na licznych już koncertach program podoba się i bawi również widownię.

Zapraszamy do zespołu. Zapisy u opiekuna szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Przepióreczka" p. Agaty Gregorczyk-Janik.


***